Kada blizina i daljina moraju ići zajedno

Socijalna podrška u socijalnoj distanci: Adna Bašić, MA psih Socijalna podrška važan je faktor zaštite mentalnog zdravlja. Kada su suočeni sa stresnim događajem, osobe s više socijalne podrške doživljavaju stres manjim te se lakše nose s tim iskustvom. Farmaceuti su kao i ostali zdravstveni radnici, na prvim linijama odbrane od koronavirusa i ulaze u treći…