Mentalno zdravlje u doba pandemije koronavirusa

Piše: Kristina Mihaljević, mag. pharm. Pojava globalne zarazne pandemije izaziva strah i neizvjesnost i pri tome snažno utiče na ponašanje javnosti koje igra ključnu ulogu kod širenja infektivnih bolesti.   Situacija u kojoj se nalazimo utiče i na učestalost emocionalnog stresa i poremećaja u ponašanju koja se mogu dogoditi tokom, nakon kriznog događaja i odgođeno. Bez obzira…