Koliko dugo ću da živim?

prof. Nenad Ugrešić   Urađena su brojna, manja, istraživanja u kojima je zaključak uvijek bio u skladu sa očekivanjima ispitivača (i čitaoca; npr. duže ćemo živjeti ako kontrolišemo krvni pritisak), a koje sam ~uzeo u obzir~. Navodim samo 3 velike studije, čiji su rezultati ispitivače dovele u situaciju ~i sam se čudim~, a koje su…