Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima

Antibiotici su od ključne važnosti za savremenu medicinu, ali njihovo pretjerano korištenje dovelo je do pojave i širenja otpornosti na antibiotike.   Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima, kojoj Svjetska zdravstvena organizacija (engl. WHO) posvećuje veliku pažnju, ima za cilj da poveća svijest o antibiotskoj rezistenciji i spriječi njeno širenje.   Otpornost ili rezistencija na antibiotike, koja se…