Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Za Dan borbe protiv dijabetesa, izabran je dan rođenja sir Fredericka Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primijenio lijek na ljudima. ► Tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa 2018. i 2019. godine je „Porodica i dijabetes“. Cilj dvogodišnje kampanje je podići svijest o uticaju koji dijabetes ima na porodicu. Ključno je promovisati…